อบรมหลักสูตร การสอนงานและการเป็น Coach Vertiplus98

         การบริการมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ประสิทธิผลสูงสุดสำหรับผู้พักอาศัย คือสิ่งที่ Vertiplus98 ถือเป็นปัจจัยหลักในการบริการงานของเรา

         เมื่อ 16 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ทาง Vertiplus98 ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร การสอนงานและการเป็น Coach โดยผู้เข้าอบรม จะเป็นผู้จัดการอาคาร และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารต่อไป

group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.