ประชุมใหญ่ วิสามัญประจำปี 1/2566 Indy บางนา กม.7

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา  นิติบุคคลอาคารชุด Indy บางนา กม.7 ซึ่งบริหารจัดการโดย Vertiplus98 ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่ วิสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งทำให้การประชุมดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และต้องขอขอบคุณเจ้าของร่วมอาคารชุดทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมครั้งนี้

group-5@3x

© 2023 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.