การอบรมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2563 คอนโด The Riviera Wongamat (Pattaya)

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ทางคอนโด The Riviera Wongamat ทางนิติบุคคลฯ ของตึก ร่วมกับ Vertiplus98 ได้จัดให้มีการอบรมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2563 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สามารถดำเนินการลุล่วงไปได้ด้วยดี

[URIS id=5158]
group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.