ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เซ็นทริค ซีน รัชวิภา

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นิติบุคคลอาคารชุดเซ็นทริค ซีน รัชวิภา ซึ่งบริหารจัดการโดย Vertiplus98 ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี 2563 โดยการประชุมดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.